Ius est ars boni et aequi - Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Kancelaria Prawna

r.pr. Tomasz Pawłowski
 r.pr. Jerzy Orłowski

 82-300 Elbląg
ul. Grunwaldzka 2

tel. 055 239 75 34
kom. 602 341 993

Serdecznie witamy.

Kancelaria Radców Prawnych - Jerzy Orłowski, Tomasz Pawłowski s.c. działająca na rynku prawniczym od kilkunastu lat posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej tak osób fizycznych, jak i osób prawnych, w tym spółek handlowych, a także publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na przestrzeni lat byliśmy i jesteśmy zaangażowani w wiele spraw z różnych dziedzin prawa z pozytywnym rezultatem dla naszych klientów. 

Profesjonalne przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie gwarantują sprawną i wszechstronną obsługę prawną. Częstokroć rozwiązanie problemów prawnych naszych klientów polega na udzieleniu samej porady prawnej co do ich sytuacji prawnej i zalecanego sposobu postępowania. Staramy się tak prowadzić sprawy naszych klientów, aby nie dochodziło do sporów, ale by je uprzednio przewidywać i im zapobiegać. Jednakże, ilekroć tego wymaga interes naszych klientów, występujemy w ich imieniu przed urzędami (organami administracji państwowej i samorządowej), a także reprezentujemy ich przed sądami. Jak wiadomo "nieznajomość prawa szkodzi". Wiele przepisów prawa wymaga dochowania terminów, których przekroczenie powoduje częstokroć nieodwracalne i bardzo niekorzystne skutki. Inne z kolei przepisy wymagają zachowania odpowiedniej formy dla osiągnięcia zamierzonych celów. Niestety w tych przypadkach dobre chęci nie wystarczą, czego potwierdzeniem są liczne przykłady z życia wzięte. Stąd też istotne jest konsultowanie swoich wątpliwości prawnych, nie wtedy kiedy pojawia się problem wykraczający poza codzienną wiedzę o prawie, ale wcześniej, po to żeby problemom zapobiec.

Nasza Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie:

  • prawa cywilnego, gospodarczego, spółek, administracyjnego, pracy oraz zamówień publicznych. 
  • prowadzimy sprawy rejestrowe, spory sądowe, sporządzamy pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym. 
  • pomagamy przy sprawach upadłościowych i układowych, jak np. zgłoszenie wierzytelności czy reprezentowanie na zebraniu wierzycieli. 
  • prowadzimy  obsługę prawną w zakresie windykacji wierzytelności. 
  • zamówień publicznych - poza poradami prawnymi - pomagamy przy wnoszeniu protestów (opiniujemy zasadność wniesienia protestu i redagujemy jego treść), sporządzamy odwołania i reprezentujemy naszych klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także - w razie potrzeby - wnosimy skargi do sądów powszechnych.

Osobom fizycznym pomagamy w zakresie:

  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, ustalenie ojcostwa, kontakty z dziećmi, podziały majątku), 
  • prawa cywilnego (sprawy mieszkaniowe, wszelkiego rodzaju spory sądowe z ubezpieczycielami, różnego rodzaju umowy oraz spory na ich tle), 
  • prawa pracy (spory ze stosunku pracy, umowy o pracę, odprawy, zwolnienia, umowy o zakazie konkurencji), 
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, umowy dotyczące spadku).

Zapraszamy do współpracy.

Nasz adres:

Kancelaria Prawnicza JKO s.c.

Jerzy Orłowski, Tomasz Pawłowski - radcowie prawni

82-300 Elbląg

ul. Grunwaldzka 2

tel. 055 239 75 34, faks 055 629 19 91

kom. 602 341 993  

kontakt mailowy radca.pawlowski@op.pl                                             Wszelkie prawa zastrzeżone dla kancelaria-elblag.pl