Kancelaria Radcy Prawnego
JKO Tomasz Pawłowski

Kancelaria radcy prawnego Tomasza Pawłowskiego działa na rynku od 2003 r.
Zakres działalności to obsługa prawna osób fizycznych oraz firm (przedsiębiorcy indywidualni, spółki) w zakresie prawa cywilnego, w tym rodzinnego - rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego, w tym handlowego i spółek, prawa administracyjnego, prawa medycznego, w tym odszkodowania za błędy medyczne oraz prawa zamówień publicznych.
W ramach pomocy prawnej kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe, pozwy, wnioski, odwołania, redaguje i sprawdza umowy.
Kancelaria oferuje także zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami oraz w zakresie zamówien publicznych przed Krajową Izba Odwoławczą.

Zapraszam do współpracy.

Osługa prawna osób fizycznych


Kancelaria udziela porad prawnych, spo oraz świadczy zastępstwo prawne na zasadzie pełnomocnictwa przed sądami i urzędami w sprawach:
- rodzinnych, m.in.: aliementy, opieka nad dziećmi, rozwody
- podział majątku, zniesienie współwłasności
- sprawy spadkowe, m.in: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek
- prawo pracy w tym porady w zakresie umów o pracę oraz ochrony stosunku pracy, zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, nawiązywania i wypowiadania umów o pracę
- sprawy ubezpieczeniowe komunikacyjne, odszkodowawcze, polisy na życie
- sprawy medyczne w tym odszkodawonia za błędy medyczne, zadośćuczynienia i renty
- pozwy sądowe, apelacje, zażalenia i sprzeciwy od wyroków i nakazów sądowych.

Obsługa prawna firm
(przedsiębiorcy indywidualni i spółki)


Kancelaria świadczy stałą lub doraźną obsługę prawną w zakresie działaności gospodarczej, w tym:
- umowy, kontrakty, rozwiązywanie sporów, sprawy ubezpieczeniowe
- sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń, kary umowne
- sprawy rejestrowe
- sprawy z zakresu prawa pracy
- doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym odwołania co do treści ogoszeń, siwz, odrzucenia ofery,, wykluczenia wykonawcy, a także zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą
- zastępstwo prawne przed sądami i urzędami
- sporządzanie opinii prawnych
- doradztwo prawne w zakresie bieżących relacji z kontrahentami
- sprawy umów o roboty budowlane, aneksy terminowe i zmiany w zakresie wynagrodzenia z tych umów.